Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi


İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.


1. TARAFLAR


1.1. İş bu sözleşme, Seviller Mah. Atatürk Bulvarı No:17/B Gerede/BOLU adresinde faaliyet gösteren firma Güçlü Hosting İnternet Hizmetleri (bundan sonra Güçlü Hosting olarak anılacaktır) ile www.gucluhosting.com (Bundan sonra Site olarak anılacaktır) üzerinden Güçlü Hosting ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

1.2 Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan GUCLUHOSTING.COM isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1.3 Müşteri, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. Müşteri’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, Güçlü Hosting ’in yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik müşteri tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, Güçlü Hosting, işbu sözleşmeyi haklı sebeple ve tazminat ve benzeri herhangi bir yükümlülük doğmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. Müşteri, Güçlü Hosting’in, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

1.4 Taraflar işbu Sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.


2. KONU2.1 İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Güçlü Hosting'e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıda belirtilmektedir.

2.2 Üyelik bilgileri Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından Müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmaması sebebiyle meydana gelecek zarardan dolayı Müşteri sorumludur. Bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmaması halinde Güçlü Hosting, hizmeti, kendi belirleyeceği süre zarfında askıya alabilir.

2.3 Güçlü Hosting, üyelik kayıt, satın alma veya benzer işlemler sırasında: duyuru, kampanya, bildirimlerde bulunmak veya hesap onayı gibi güvenlik protokollerini uygulamak için cep telefonu, e-posta vb. iletişim bilgilerinin paylaşılmasını zorunlu kılabilir ve bu bilgilerin doğrulama kodu vb. gibi yöntemlerle onaylanması talep edilebilir. hizmetlerin kullanabilmesi için onay işlemleri tamamlanması gerekir.

2.4 Güçlü Hosting Müşterinin üyelik esnasında paylaşmış olduğu iletişim bilgilerini kullanarak, sahip olduğu hizmetlere ilgili bildirimler veya bültenler gönderebilir.


3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ3.1 Güçlü Hosting, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Güçlü Hosting, müşterinin siparişini aldıktan sonra siparişi kısmen veya tamamen kabul ettiğine dair Siparişin kabulü mesajı gönderecektir. Güçlü Hosting ilgili hizmet karşılığı ücretin tahsil edilmesi kaydıyla söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.

3.2 Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirlenerek müşterinin aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık ödeme tercihine göre ödenmesi gereken ücretler Güçlü Hosting tarafından bildirilecektir. Hizmet bedelleri tahsil edilmedikçe, Güçlü Hosting’in hizmet verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.3 Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Güçlü Hosting, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin sunucu bilgisi, kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup, şifrelerin yeterli güvenlik seviyesinde belirlenmemesi veya kolay tahmin edilebilir nitelikte belirlenmesi, bu şifrelerin başkasının eline geçmesi, yetkisiz kişilerce kullanımı vb. durumlarda doğabilecek zarar ve ziyandan münhasıran müşteri sorumlu olacaktır. Bu kapsamda müşterinin, Güçlü Hosting’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.

3.4 Müşteri aldığı hizmet dahilinde Güçlü Hosting tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken Güçlü Hosting tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.

3.5 Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder. Domain yenileme, uzatma, transfer gibi işlemlerin takibini ve bu işlemler ile ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabül ve taahhüt eder.

3.6 Müşteri alan adı, hosting, veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7 Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Güçlü Hosting 'a herhangi bir kusur iletilemez. Güçlü Hosting sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Güçlü Hosting kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Güçlü Hosting un kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Güçlü Hosting hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir.

3.8 Güçlü Hosting, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. Güçlü Hosting müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen Güçlü Hosting hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Güçlü Hosting sorumlu değildir. FTP, SQL, Log, Emaik vb. 1 hesaba ait tüm hizmetlerin toplam boyutu 2GB'ı aşan sitelerin yedeklemesi tarafımızdan yapılmayacaktır! Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.

3.9 Güçlü Hosting, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş domain name tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen domain name'in sahibi müşteridir. Güçlü Hosting bu konuda müşterinin talepleri doğrultusunda domain name üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından domain name üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en kısa sürede yapacaktır.

3.10 Güçlü Hosting, müşteriye kullandırdığı kontrol paneli, sunucu yazılımları gibi başka firmalardan alınan yazılım ve hizmetlerin kullanımı esnasında oluşacak veri kayıpları ve zararlardan sorumlu olmaz. Müşteri bu yazılımları sorumluluğu kendinde olmak üzere kullanır.

3.11 Müşteri kendi verilerini periyodik olarak yedeklemekle yükümlüdür. Güçlü Hosting Müşteri'nin yedekleme yükümlülüğünü ihmal etmesi ya da ihlal etmesi halinde ortaya çıkacak zararlardan sorumlu değildir. Yedekleme hizmeti alınmamış hiçbir sunucu için, ücretsiz olarak veri kurtarma ve yedek işlemi Güçlü Hosting tarafından gerçekleştirilmemektedir.

3.12 Sunucuya kurulacak 3. Parti yazılımlardan ve kullanılacak olan lisanslı ürünlerden Müşteri sorumludur. 3. Parti programlar hakkında Güçlü Hosting yazılım desteği vememektedir. Ayrıca sunucu içerisindeki lisanslı ürünlerin tamamı Müşteri sorumluluğundadır.

3.13 Müşteri, sanal sunucu veya fiziksel sunucu hizmetlerinde aylık olarak en fazla 2 (iki) yeniden kurulum (format) hakkına sahiptir.

3.14 Güçlü Hosting, siparişlerin tamamında müşteri tarafından belirtilecek kredi kartı bilgilerini, kullanmakta olduğu sanal pos sistemine ya da herhangi bir veritabanına kaydetmemektedir. Ödemelerin gecikmesi durumunda hizmetin durdurulması ve ödemesiz yedek verilmemesi hakkını saklı tutmaktadır.

3.15 Güçlü Hosting, süresi dolmuş alan adı, hosting, veya diğer sunduğu hizmetleri süre bitiminden sonra durdurma, hizmeti tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Süresi dolmuş veya ödemesi sağlanmamış hizmetlerin iptalinden sonra herhangi bir veri kaydı tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.16 Güçlü Hosting, Satılan hizmetler File Hosting değil Web Hosting hizmetidir. Bundan dolayı FTP hesaplarında Web Dosyaları dışında hertürlü (muzik,oyun,proğram,film,mp3,rar,zip,exe vb.) uzantılı Dosyalar barındırmak ve upload/download ettirmek yasaktır bu içerikler bulunduğunda silinecektir sözleşmeye uymayan hesaplar ise tekrar açılmamak üzere askıya alınacaktır.

3.17 Güçlü Hosting, Sunucularda çalışan zamanlanmış görev (cronjob)'lara limit koymaktadır. 1 hesap 20 dakikada sadece 1 cron çalıştırabilir. Fazla cronjob çalıştıran hesaplar yoğunluk oluşturacağından bilgi verilmeden askıya alınabilir.

3.18 Güçlü Hosting, Toplu mail gönderimi ya da isteksiz mail iletimi (spam e-mail) hizmeti sunmamaktadır. Sağlamış olduğu hizmetler üzerinden bu tarz gönderimler yapılamaz. Bu tarz gönderimlerin tespitinde hizmetin tamamına erişimini bloklar. Gönderimin bir kez daha tekrarlanması durumunda hizmet iptal edilir ve zarar tazmini olarak ödeme iade edilmez. Hizmetlerimiz arasında Mailing hizmeti mevcut değildir.

3.19 Güçlü Hosting İnternet Hizmetlerin'de Yetkili olan yada Satış, Destek, Muhasebe Departmanlarında Çalışanlara olası argo kelime, hakaret, tehdit ve gerçek olmayan suçlamalarda Yetkili kişiler Firmayı ve şahsını korumak adına hizmeti askıya alıp iptal etme hakkına sahiptirler. Bu davranışlarda bulunan bireysel/kurumsal kişiler ödeme iadesi kapsamı dışında kalmaktadırlar.

3.20 Güçlü Hosting, vermiş olmuş ürün ve hizmetlere özel kullanım şartlarını ürün ve hizmete özel hazırlanmış web sayfasında belirtmektedir. Kullanıcılar hizmetleri satın aldıklarında bu şartları da kabul etmiş sayılırlar.

3.21 Güçlü Hosting, vermiş olduğu ürün ve hizmetlerde zaman içinde değişikliğe gidebilir.

3.22 Müşteri, almış olduğu hizmetleri diğer kullanıcılara zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Güçlü Hosting bu tür kullanımların tespitinde Müşteri'yi uyarıp düzeltmesini isteyebilir veya bilgi vermeden hizmeti geçici olarak askıya alabilir.

3.23 Müşteri, kullandığı hizmetlerde Limitsiz olarak belirtilen tüm kaynakların iyi niyet ve genel kullanım şartlarına uygun şekilde kullanması durumunda limitsiz olduğunu kabul ederek hizmetine devam eder. Sunucu kaynaklarının aşırı kullanımı veya kaynakların amacı dışında kullanımı gibi durumlar olması durumunda Güçlü Hosting Müşteri'yi uyarıp düzeltmesini isteyebilir veya bilgi vermeden hizmeti geçici olarak askıya alabilir.

3.24 Güçlü Hosting, kullanılan ürün ve hizmetin içeriği ve kapsamından bağımsız olarak, herhangi bir şart ileri sürmeden hizmeti sonlandırma kararı alabilir. Bu durumda kullanıcıya hizmet ve ürün den kalan bakiyesi iade edilir. Müşteri iade işlemini kabul etmemesi veya ilgili bildirimlere cevap vermemesi durumunda ilgili bakiye hesabına artı bakiye olarak yansıtılır.

3.25 Güçlü Hosting, Alan adı Tescil hizmetlerinde birebir olarak ICANN ve alan adı ana üreticisi pozisyonunda yer alan REGISTRAR şirketlerin şartlarına uymaktadır. Bu konuda tüm sorumluluklar ve süreçler REGISTRAR şirketlerin şartları olarak geçerlidir. Alan adlarının tescil süreçleri yazılım sistemleri tarafından yönetilir, bu yazılımlar Güçlü Hosting ve Registrar şirketler üzerinde çalışmaktadır. Bu çalışma sırasında yaşanabilecek arıza veya erişim sorunlarından dolayı tescil, güncelleme, düzenleme, değişiklik, silme gibi süreçlerde yaşanabilecek hatalarda Müşteri tüm sürecin kontrolünden sorumludur.

3.26 Alan adı tescil, yenileme veya düzenleme işlemleri 3. parti yazılımlar veya manuel işlemler aracılığı ile yapılmaktadır. Bu tür işlemlerden kaynaklabilecek hatalarda kullanıcının hatayı fark etmesi veya tarafına registrar firma tarafından uyarı yapılması durumunda müşteri bu bildirimleri Güçlü Hosting ile paylaşmakla yükümlüdür. Aksi halde oluşabilecek aksaklık, ziyan veya kayıplardan Güçlü Hosting sorumlu değildir.

3.27 Güçlü Hosting alanadı tescil işlemlerinde müşteri bilgilerini kayıt işleminden zorunlu olduğu için Domain Operatörü veya aracı firma ile paylaşmaktadır.Güçlü Hosting, Alan adı Tescil Hizmetlerinde, whois bilgisi değiştirme ve doğruluğunun sorumluluğu, alan adı tescil şifresi sorumluluğu, transfer kilidi sorumluluğu müşteriye aittir. ICANN kuralları gereği doğrulanmayan whois bilgilerinden dolayı Güçlü Hosting veya domain operatörleri alanadını askıya alabilir. Whois bilgilerinin doğrulanmasını isteyecek belgeler isteyebilir.

3.28 Kayıt, transfer, yenileme, whois, NS güncelleme, durum değişikliği vb. domain işlemlerinde Güçlü Hosting hizmet aldığı kayıt operatörüne (registrar) bağlı olan kural ve sözleşmeler ile birlikte ilgili ICANN kurallarını uygular. Bu kurallar zaman içinde değişiklik gösterebilir. Kullanıcı bu sözleşme ve kurallarda yapılabilecek olası tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

3.29 Alan adı uyuşmazlığı çözümünde Güçlü Hosting, kayıt operatörünün (registrar) kurallarına bağlı olarak işlem gerçekleştirir. .com .net .org gibi alan adlarında uyuşmazlık çözümü için ICANN kuralları gereği UDRP süreci uygulanabilir. Kullanıcı Güçlü Hosting üzerinde bulunan alan adlarında bu maddelerin ve süreçlerin uygulanabileceğini kabul eder.

3.30 Whois gizleme servisi kişisel verilerini korumak veya zararlı spam listelerine girmek istemeyen kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Bu hizmet kullanıcıyı yasal makamlar tarafından ulaşılmaz kılmadığı gibi Güçlü Hosting, bu hizmetin yasa dışı işlemler için kullanılmasına izin vermemektedir. Whois gizleme hizmetinde %100 gizlilik güvencesi verilmemektedir. Güçlü Hosting kullanıcı talebinden bağımsız olarak whois servisini kapatabilir veya açabilir.

3.31 Güçlü Hosting, Alan adı hizmetlerinde yenileme süreçlerini zamanında gerçekleştirmeyen müşteriler için alan adlarını süre bitimi itibari ile askıya almaktadır. Güçlü Hosting süresi biten alanadlarını bir park sayfasına yönlendirebilir. Bu askı süreci alan adının üreticisinin belirlediği zamana göre değişir. Bu süre zarfında alan adını satın alan ana müşteri yıllık yenileme bedelini ödeyerek alan adını yenileyebilir ve tekrar geri alarak kullanım hakkını kazanabilir. Alan adı bu süre içerisinde yenilenmediği durumlarda alan adı REDEMPTATION PERIOD'a düşecektir. Bu süreçte alan adının hakkı artık müşteriden çıkmış ve bizim şirketimizin ve registrar şirketin insiyatifine bırakılmıştır. Bu süreçte alan adını Güçlü Hosting veya Registrar farklı bir şirkete satma hakkına sahiptir. Redemptation period sürecinde alan adını tekrardan almak isteyen eski müşteri veya yeni almak isteyen yeni müşteri değeri alan adı üreticisine göre değişmekle birlikte ortalama 100 USD olan ceza ücretini ödeyerek geri alabilir. Redemptation period sonrasında alınmayan alan adlarında artık süreç Registrar'ın insiyatifine geçmekte olup bu süreç sonrasında alan adının Güçlü Hosting üzerinden geri alınması mümkün olmamaktadır.

3.32 Alan adı hizmetleri satılan bir ürün değil, ücreti ödendiği süre boyunca kullanım hakkı alınan bir hizmet şeklidir. Bu nedenle alan adının bitiş süreleri içerisinde ücretinin ödenmemesi durumunda bu hak başka bir kişiye geçebilir.

3.23. Güçlü Hosting alanadı tescil işlemlerinde müşteri bilgilerini kayıt işleminden zorunlu olduğu için Domain Operatörü veya aracı firma ile paylaşmaktadır.Güçlü Hosting, Alan adı Tescil Hizmetlerinde, whois bilgisi değiştirme ve doğruluğunun sorumluluğu, alan adı tescil şifresi sorumluluğu, transfer kilidi sorumluluğu müşteriye aittir. ICANN kuralları gereği doğrulanmayan whois bilgilerinden dolayı Güçlü Hosting veya domain operatörleri alanadını askıya alabilir. Whois bilgilerinin doğrulanmasını isteyecek belgeler isteyebilir.


4. MÜŞTERİ'NİN YASAL MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARI


4.1 Müşteri sunucu, alan adı veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında pornografik, erotik içerikte yayınlara; casino, başta loto, toto, iddia, tahmin olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere şans oyunlarına ilişkin ve/veya bu tür oyunları teşvik edici yayınlara yer vermeyeceğini; başta yürürlükte olan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. MADDESİ ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümleri olmak üzere ilgili veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat gereği üstüne düşen yükümlülükleri tam ve eksiksiz yerine getireceğini, Müşteri’nin, kanun ve nizamlarda belirtilen yükümlülükleri ile işbu sözleşme kapsamında edim ve taahhütlerini hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi halinde veya suç teşkil eden eylemlerde bulunduğunun fark edilmesi halinde, Güçlü Hosting'e karşı üçüncü şahıslar tarafından yöneltilecek tüm taleplerden münhasıran ve sınırsız olarak sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri bu nedenlerle Güçlü Hosting'e ve/veya bildireceği 3. kişi ya da resmi kurum ve kuruluşlara ödemeyi ve Güçlü Hosting’in bu sebeple uğradığı sair her türlü zararı başkaca ihtara ve hükme gerek kalmaksızın aynen, nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2 Müşteri ayrıca erişimin mümkün olduğu yabancı ülkelere ait hukuk mevzuatı kapsamında suç teşkil eden içerikte yayınlara yer vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Web Sitesinde, işbu madde kapsamında yasak içerik niteliğinde olan yayınlara yer verilen başkaca web sitelerine ait linklere yer verilemez, söz konusu web sitelerinin tanıtımı yapılamaz, download izni verilemez. Web Sitesinde “.exe” uzantılı dosya kullanımı yasaktır.

4.3 İşbu maddeye aykırılık halinde Güçlü Hosting’in ilgili içeriği değiştirme, düzenleme, engelleme ve silme hakkı yanında Web Sitesinin yayınını durdurma, yayından kaldırma ve Sözleşmeyi tazminat ödeme veya başkaca bir yükümlülük altına girmeksizin derhal feshetme hakkı saklıdır.


5. SÜRE


5.1 İşbu Sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Güçlü Hosting'e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

4.2Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

5.3 Taraflar Sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar Sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise Sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar. (Ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.


6. ÜCRET


6.1 İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir.

6.2 Güçlü Hosting önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri işbu değişiklikler konusunda oluşabilecek değişiklikleri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 Ücret döviz cinsinden ise fatura tarihindeki Garanti Bankası satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.

6.4 Ücret kati sipariş tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya Güçlü Hosting 'a elden ödemekle yükümlüdür.

6.5 Ödemenin gecikmesi durumunda Güçlü Hosting kur veya vade farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

6.6 Güçlü Hosting, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar.

6.7 Sipariş esnasında belirtildiği gibi domain/alan adı, SSL sertifikaları ve sunucu hizmetleri (colocation, dedicated, vps sanal sunucular) ile herhangi bir lisanslama işlemlerinde geri ödeme yapılmaz.


7. ASKIYA ALMA


7.1 Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödemede provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Güçlü Hosting, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.

7.2 Bu durumun devam süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir..

7.3 Güçlü Hosting herhangi bir Müşteriye ait site ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve/veya T.C. Mahkemeleri veya Cumhuriyet Savcıları tarafından verilecek erişimin engellenmesi – içeriğin yayından çıkarılması, talep ve kararları Müşteriye sormadan uygular. Yine Müşteri’nin kimlik bilgileri, ödeme şekilleri ve detayları, faturalar, giriş çıkış kayıtları vb. evrak ve bilgilerin Emniyet Birimleri, Savcılıklar ve Mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde bu bilgiler Müşteri’ye bildirilmeksizin talep eden mercilerle paylaşılacaktır. Müşteri, bu kapsamda Güçlü Hosting’e kayıt olurken kullandığı bilgilerin gerçeğe uygun ve kendisine ait şekilde kullanılmak zorunda olduğunu bilmekle birlikte, gerçeğe aykırı bilgiler verilmesi halinde bundan doğan her türlü zarar, 3. Kişilerin uğraması muhtemel zararlar da dahil olmak üzere Müşteri’ye aittir. Müşteri, Güçlü Hosting’in resmi mercilerden gelen erişimin engellenmesi – içeriğin yayından çıkarılması kararına istinaden Müşteri’ye ait siteyi kapatmasından doğacak zararlardan sorumlu olmadığını, hiçbir talepte bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

7.4 Müşteri, Güçlü Hosting sunucularında yetkisi olmayan bölümlere erişmeye çalışamaz.

7.5 Kısa süre içerisinde 2 defa ağını(network) ve diğer müşterilerini etkileyecek şekilde DDoS attack vb. saldırı alan sunucular derhal kapatılır, aynı şekilde kullanım adına yeniden açılabilmesi mümkün değildir. İlk saldırı neticesinde müşteri bilgilendirilir ve Müşteri saldırıya uğrayan site/program/oyun vb. içeriğin erişimini kesmekle yükümlüdür.

7.6 Müşteri, kullanmakta olduğu network ağından diğer müşterileri etkileyecek şekilde DDoS attack vb. saldırı çeşitlerini uyguladığı tespit edildiği an sunucu veya sunucuları derhal kapatılır, aynı şekilde kullanım adına yeniden açılabilmesi mümkün değildir.


8. FESİH


8.1 Güçlü Hosting kullanıcı hesaplarının alenen ilgili mevzuatta yer alan hükümleri ihlal ettiğini ve bir veya birkaç suç unsurunun varlığını fark etmesi veya Müşteri’nin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi başka sebeplerin olduğu veya Güçlü Hosting'in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı hallerde işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal feshedebilir. Güçlü Hosting hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkını saklı tutar. Bundan dolayı, Müşteri Güçlü Hosting’e hiçbir sorumluluk yükleyemez.

8.2 Müşteri, işbu Sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak başta ödeme yükümlülüğünü olmak üzere sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da üye kaydı esnasında beyan ettiği veya daha sonradan güncellediği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Güçlü Hosting hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

8.3 Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; hizmetin kalan süresine bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı cezai şart ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 8.4 Müşteri haklı bir gerekçe ile işbu Sözleşmeyi süresinden evvel 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile feshetme hakkına sahiptir.

8.5 Sözleşmenin sona erme süresinden önce ihbar süresine uymadan ve haklı bir gerekçe bildirilmeden Müşteri tarafından feshedilmesi halinde Sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.


9. İLETİŞİM VE BİLGİ ADRESLERİ


9.1 Müşteri, Güçlü Hosting sistemi üzerindeki adres, telefon, e-mail gibi irtibat bilgilerini doğru olarak girmekle ve güncel tutmakla yükümlüdür.

9.2 Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

9.3 Müşteri’nin işbu Sözleşmede belirtilen adresi kanuni tebligat adresi olup, söz konusu adresin değişmesi ve bu değişikliğin karşı tarafa 7 gün içerisinde yazılı olarak ve sistem üzerinden bildirilmemesi halinde, Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar usulüne uygun ve geçerli sayılacaktır. İhtilaf halinde, Müşteri bu adrese yapılan tebligatı almadığı, içeriğinden haberdar olmadığı iddiasında bulunamaz.

9.4 Güçlü Hosting sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


10. ÜCRET İADE KOŞULLARI


10.1 Alan adı, Kiralık sunucu ve paylaşımlı sunucu hizmetleri, SSL Sertifikaları ve Lisanslı ürünler için ücret iadesi bulunmamaktadır. Sipariş ancak mücbir sebep ve/veya Müşteri kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde Güçlü Hosting’in kusurundan dolayı hazırlanmamışsa ücret iadesi yapılabilmektedir. Sunucu barındırma hizmeti için Müşteri, aldığı hizmetlerle ilgili olarak Güçlü Hosting ana sayfasında belirtilen ve işbu Sözleşmenin eki İade Koşulları içerisinde yer alan geri ödeme süresi dolmadan önce hizmetleri kullanmaktan vazgeçip ücret iadesi isteyebilir.

10.2 Güçlü Hosting ücret iadesini, ücreti iade edilecek hizmetin durdurulmasından sonraki 7 iş günü içinde yapar. Müşterinin kredi kartı ile yaptığı ödeme banka sistemi, paypal ile yapılan ödeme paypal sistemi üzerinden iade edilir. İade işlemi sırasında banka sisteminden kaynaklanan masraf ve kesintilerden ve kur farklarından Güçlü Hosting sorumlu tutulamaz.

10.3 Güçlü Hosting eğer Müşteriye iadeye konu hizmet için fatura kesti ve ulaştırdıysa ücret iadesi esnasında bu fatura için aynı bedelle iade faturası kesilmesini isteyebilir. Müşteri iade faturası kesmezse veya Güçlü Hosting'e ulaştırmazsa ödeme yapılmaz.


11. ÜCRETİN ÖDENMESİNDE TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ


11.1 Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Güçlü Hosting kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.

11.2 Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan her tür alacak için Güçlü Hosting'in dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, avukatlık ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

11.3 Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Güçlü Hosting'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


12. GİZLİLİK KURALLARI


12.1 Güçlü Hosting hizmetlerini kullanan müşterilerinin bütün isim, adres, telefon, e-mail gibi bilgilerini saklamayı ve 2. maddede zikredilen koşullar ile emniyet, mahkemeler ve savcılık makamları ile idare makamlardan talep edilmesi durumları dışında hiç kimseyle paylaşmamayı taahhüt eder.

12.2 Güçlü Hosting Müşteri bilgilerini Telekomünikasyon Kurumu üyeliği nedeniyle bağlayıcı kurallara tabi olduğu için, Telekomünikasyon Kurumu dahil bütün T.C. Resmi Kurum ve Kuruluşlar tarafından talep edilmesi durumunda adli birimlere verebilir.

12.3 Güçlü Hosting Kredi Kartı bilgilerinizi saklamaz. Bu bilgiler ödeme esnasında SSL ( Güvenli Bağlantı ) kullanılarak sadece bankaya iletilir ve bankadan geri dönen ödeme yapıldı bilgisini saklar.

12.4 Güçlü Hosting Müşteri itiraz etmediği sürece, hizmet verdiği sitelerin adreslerini ve hizmet türünü referans olarak sitesinde yayınlayabilir. Müşteri’nin sitesinin adresinin yayınlanmasına itiraz etmesi durumunda bu adres referans listesinden çıkarılır.

12.5 Güçlü Hosting Sitesinin Ödeme, Üyelik gibi güvenlik gerektiren bölümlerinde Rapid SSL tarafından sağlanan SSL Sertifikası ile güvenlik sağlar. Bunun dışında kötü niyetli sanal saldırılara karşı mümkün olan bütün yazılımsal ve donanımsal tedbirleri alır.

12.6 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki işin ifası sırasında ve işbu Sözleşme dolayısıyla elde edeceği, Güçlü Hosting’e ait ve Güçlü Hosting tarafından gizli bilgi olarak belirtilmiş olsun olmasın, hiçbir bilgiyi, Güçlü Hosting’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişi ya da kurumlara açıklamamayı ve bu tür bilgilerin gizliliğinin işbu gizlilik prensibi dahilinde korunacağını, aksi takdirde Güçlü Hosting’in bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı ilk talep anında nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


13. DELİL SÖZLEŞMESİMüşteri, işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Güçlü Hosting'e ait her türlü defter ve kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 193. maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil ikame edilemez.


14. SAİR HÜKÜMLE


15.1 DEVİR VE TEMLİK YASAĞI Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, Güçlü Hosting adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi Tarafların her türlü sorumluluğu devam eder.

15.2 BÖLÜNEBİLİRLİK İşbu Sözleşmenin madde başlıkları sadece atıfta bulunulmasını kolaylaştırmak içindir ve Sözleşme’nin yorumunda kullanılmaz. İşbu Sözleşmedeki her bir madde, ayrı ve bağımsız bir beyan veya mutabakat olarak yorumlanacaktır. Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz ya da diğer biçimlerde icra edilemez olduğuna karar verilmesi durumunda, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri bundan etkilenmeyecek ve ayakta kalmaya devam edecektir.


15. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri


15.1 İş bu sözleşme bununla birlikte 15 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında Güçlü Hosting'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Güçlü Hosting gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

15.2 İade Şartları, Hizmet'e ait Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçasıdır. İşbu sözleşmenin kabul edilmiş olması, eklerinin de okunduğu ve kabul edildiği anlamına gelmektedir.

15.3 İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Güçlü Hosting tarafından doğabilecek zararlar için müşteri hizmet/ürün için ödeme yaptığı tutarın bir aylık bedelini tanzim edebilir.